DEBRA

Firma Debra oferuje systemy siatek bezpieczeństwa do zbiorowej ochrony osób przed upadkiem z wysokości.

Jako jedyni na polskim rynku zadbaliśmy, aby nasze systemy siatek bezpieczeństwa posiadały badania na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 1263-2 wydanymi przez Politechnikę Ślaską.

Debra dostarcza kompletne zestawy dostosowane do potrzeb klientów.

 

 


System NetProtect

Czym jest NetProtect?

NetProtect to nazwa własna systemów siatek bezpieczeństwa oferowanych przez firmę Debra.

Podstawą prawną stosowania siatek bezpieczeństwa i układów z nimi związanymi są zapisy:

  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U.Nr.47 poz.401 z dn.19 marca 2003 §6 pkt. 1, który odnosi się do stosowania środków ochrony zbiorowej w tym siatek bezpieczeństwa,
  • Norm PN-EN 1263-1 i PN-EN 1263-2:2004

Ogólne informacje o systemach siatek bezpieczeństwa

Norma PN-EN 1263-1

Wprowadzenie

Siatki bezpieczeństwa stosowane w budownictwie i innych robotach montażowych, np. jako zabezpieczenia, które chwytają spadające osoby pracujące przy budowie hal i mostów, jako zabezpieczenia boczne otwartych krawędzi budowli, jako zabezpieczenia, które chronią osoby pracujące na rusztowaniach przed upadkiem lub chwytają spadające osoby, a także jako zabezpieczenia boczne w pomostach bezpieczeństwa montowanych na dachach i w czasie wykonywania tuneli, mogą okazać się odpowiednim i ekonomicznym rozwiązaniem ochrony osób spadających z dużych wysokości. Służą one do zabezpieczenia przed głębokim spadkiem nawet wtedy, kiedy chodzi o duże powierzchnie.

Dla osób pracujących na wysokościach siatki bezpieczeństwa są pod wieloma względami rozwiązaniem lepszym niż liny i szelki, ponieważ nie ograniczają zdolności poruszania się. Ponadto siatki bezpieczeństwa chwytają osoby spadające z wysokości łagodniej niż liny ze względu na duże plastyczne odkształcenia.

Norma PN-EN 1263-2:2004 wyróżnia cztery układy siatek bezpieczeństwa:

Układy S,T i V zabezpieczają przed upadkiem z wysokości (maks. do 6 m) po przekroczeniu krawędzi budowli, a system U nie pozwala na przekroczenie tej krawędzi (Debra nie posiada tego układu w swojej ofercie).

Na bazie siatek bezpieczeństwa układu S powstały siatkowe pomosty robocze, które Debra również posiada w ofercie.

 

Debra

Firma Debra powstała w 2008 roku. Jej główną ideą było świadczenie kompleksowych usług z zakresu techniki rusztowaniowej oraz bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach i wysokościach. Zbiegiem czasu Debra poszerzyła swoje horyzonty, wprowadzając nowe technologie i produkty. w dziedzinie bezpieczeństwa pracy na wysokościach. Firma oferuje nowoczesny system siatek bezpieczeństwa NetProtect.

Debra zajmuje się również doradztwem technicznym, przeprowadzaniem badań, analiz oraz projektowaniem nowych produktów.

 


copyright (c) DEBRA | netprotect | kontakt